تماس با ما

تماس با ما

اطلاعات تماس

تماس واحد تعمیرات بصورت شبانه روزی با شماره تلفن های زیر:

مناطق مرکزی و جنوب تهران:  ۳۳۸۲۳۲۴۷

مناطق غرب تهران:  ۴۴۰۸۰۶۸۰

مناطق شرق تهران: ۷۷۱۳۳۰۷۱

مناطق شمال تهران:  ۲۲۹۸۰۳۵۵

فرم تماس