آیفون تصویری سوزوکی

تعمیرات سوزوکی

آیفون تصویری سوزوکی SZ-425M

آیفون تصویری سوزوکی SZ-425M مانیتور مدل ۴۲۵ شرکت سوزوکی دقیقا شبیه ۴۱۵میباشد با این تفاوت که قابلیت راه اندازی با...