آیفون تصویری تابا

آیفون تصویری تابا ۱۰ اینچ با حافظه ۱۹۱۰-TVD

آیفون تصویری تابا 10 اینچ با حافظه 1910-TVD آیفون تصویری تابا مدل ۱۹۱۰ با داشتن صفحه نمایش لمسی رنگی و...